Kredyt hipoteczny

Przeprowadzę Cię przez rynek kredytów hipotecznych

figurka domu na stole

Pomagam moim klientom w uzyskaniu jak najkorzystniejszego kredytu hipotecznego. Dla wielu z nich jest to jedyny sposób na sfinansowanie wymarzonego domu lub mieszkania.
Kredyt hipoteczny, to nie jest złożenie wniosku do byle pierwszego banku i czekanie; co dalej…
Wybór banku oraz proces pozyskania środków na zakup czy budowę nieruchomości jest bardzo skomplikowany. Uzależniony od wielu istotnych czynników:

 • Dochodu: ciągłości zatrudnienia, formy zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia, waluty dochodu, wpływu na konto lub otrzymywania do ręki
 • Gospodarstwa, jego wielkości, ilości członków
 • Posiadanych zobowiązań kredytowych
 • Posiadanych zobowiązań rodzinnych
 • Logicznej wartości inwestycji, jaka jest w planie
 • Rodzaju oprocentowania, stałego lub zmiennego
 • Kosztu całkowitego kredytu, wysokości raty oraz kosztów okołokredytowych
 • Oceny wartości nieruchomości

Wtedy dopiero możemy mówić o wyborze odpowiedniego banku i pozytywnej finalizacji procesu kredytowego.

 

Kredyt na dom lub mieszkanie

Oferuję pełną obsługę formalną w procesie kredytu mieszkaniowego.

 • Wyliczę zdolność kredytową.
 • Zaprezentuję najlepsze oferty bankowe, wskażę ich mocne i słabe strony.
 • Poinformuję, jakie dokumenty należy przygotować do złożenia wniosku kredytowego.
 • Przekażę formularz informacyjny dotyczący kredytu.
 • Pomogę w wypisaniu kompletu druków bankowych
 • Przyjmę wniosek kredytowy.
 • Pomogę w przygotowaniu kosztorysu budowy domu czy remontu wybranej nieruchomości.
 • Zlecę wykonanie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego.
 • Dostarczę decyzję banku i wzór umowy kredytowej, a w razie potrzeby odpowiem na wszelkie wątpliwości.

Klient jest pod moją opieką do momentu podpisania umowy kredytowej, a następnie uruchomienia tego kredytu.