Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” pozwala uzyskać dopłaty do kredytu, których suma może wynieść np. 20 000 zł, 60 000 zł lub 120 000 zł, w zależności od liczby dzieci, w walucie PLN na min okres 15 lat. Pozwala skredytować 100% wartości nabywanej nieruchomości.

Np.: Jeśli ktoś chce kupić mieszanie za 300 000 zł, to może uzyskać 300 000 zł kredytu. 

1.DLA KOGO?

Bez względu na wiek

📍singel

📍pary

📍małżeństwa

📍rodziny wielodzietne

📍osoby będące w związku nieformalnym wychowujące wspólnie dziecko/dzieci. W przypadku osób będących w związku nieformalnym, niewychowujących wspólnie dzieci, można ubiegać się o przyznanie rodzinnego kredytu mieszkaniowego odrębnie jako jednoosobowe gospodarstwa domowe.

📍obcokrajowiec prowadzący gospodarstwo domowe poza terytorium RP wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo

📍obcokrajowiec pozostający singlem i prowadzący gospodarstwo na terytorium RP

2. JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIAĆ

Kredytobiorca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego do tej pory nie posiadali prawa własności lub spółdzielczego prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzi dwoje albo więcej dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż:

🔅 50m2, gdy dzieci jest dwoje,

🔅 75m2, gdy dzieci jest troje,

🔅 90m2, gdy dzieci jest czworo

🔅 bez limitu gdy dzieci jest pięcioro i więcej

Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma.

Kolejnym warunkiem, który należy spełniać, jest niedokonanie darowizny mieszkania lub domu jednorodzinnego na rzecz członka rodziny w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o rodzinny kredyt mieszkaniowy.

A także cena nabywanego domu lub mieszkania musi być niższa niż limit obowiązujący w danym regionie Polski. Aktualne wartości cen za m2 w danym regionie Polski aktualizowane są na stronie BGK.

Jeśli w trakcie spłaty kredytu urodzi się:

🔹 drugie dziecko, uczestnicy programu otrzymają 20 000 zł.

🔹 trzecie i kolejne dziecko, to dopłata wyniesie po 60 000 zł za każde takie dziecko.

3. NA JAKI CEL

Środki z kredytu mogą być przeznaczone na:

✅ zakup działki budowlanej i budowę domu

✅ budowę domu

✅ zakup mieszkania

✅ zakup mieszkania i jego wykończenie

✅ zakup domu

✅ zakup domu i jego wykończenie lub domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem;

✅ nabycie spółdzielczego prawa własności lokalu mieszkalnego

4. LIMIT GWARANCJI BGK

Limit gwarancji BGK wynosi  200 tysięcy złotych i nie może stanowić więcej niż 20% (kredyt o zmiennej stopie procentowej) lub 30% (kredyt o stałej stopie procentowej) całkowitej kwoty wydatków, na które zaciągany jest kredyt.

Oznacza to, że w tym przypadku klient musi podwyższyć swój wkład własny, aby otrzymać kredyt.

Zgodnie z założeniami program ma trwać do końca 2030 roku.